top of page

מדיניות השירות

אנו ממליצים בחום לקרוא את תנאי הביטול לפני ביצוע העסקה

הינו אתר השייך לבעלי העסק והמותג ChildWood ע"מ: 040459638 (להלן: "ChildWood")

הגלישה, השימוש והרכישות המתקיימות באתר ע"י כל משתמש מהווה הסכמה ואישור לתנאי תקנון זה.

 

תנאים כללים:

 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

1. השימוש באתר, לרבות עריכת הזמנה באמצעותו, מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

2. ChildWood הינו אתר אינטרנט המציע למשתמשים בו מוצרים לקניה דרך האתר.

3. השימוש באתר מותנה ללקוח אשר מלאו לו 18 שנים וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

4. השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד, חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצרכים מסחריים, שלא באישור ChildWood.

5. המשתמש אינו רוכש ואינו מקבל זכויות יוצרים כלשהן משימוש באתר או במוצריו, כל העתקה, מכירה ושימוש במוצרי החברה לצרכים שאינם פרטיים מהווה הפרה של זכויות היוצרים של בעלי האתר ו/או העסק.

6. תמונות המוצרים המתפרסים באתר הינם להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. טעות בתיאור המוצר לא תחייב את החברה ולא תהווה עילה לביטול ההזמנה.

7. ChildWood ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר על כל שימושיו או במוצר.

8. טעות סופר בתיאור המוצר אינה תחייב את ChildWood.

9. התמונות המופיעות באתר עשויות לכלול פריטים אשר אינם מוצעים למכירה.

10. כל המוצרים המופיעים באתר ChildWood כפופים לזכויות יוצרים ע"פ חוק.

11. ChildWood רשאית לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים בו מעת לעת. על כן על המשתמש המבצע הזמנה באתר לוודא ולקרוא את תקנון הזמנות זה בכל הזמנה ולאשרו.

 

רכישות באתר:

1. הזמנות המבוצעות באתר אינן מאושרות באופן אוטומטי והן תלויות באישור ChildWood על מנת לבצען. אישור ChildWood מותנה בווידוא כל פרטי ההזמנה ואישורם על ידו, זמינות מלאי ואזורי משלוח. ChildWood שומרת על זכותה לסרב לביצוע הזמנה מכל סיבה שהיא עפ"י דין.

2. על מנת לבצע רכישה יש תחילה לבחור מוצר, המוצר יתווסף לסל הקניות, להשלמת תהליך הקניה הלקוח יכנס לסל הקניות וימלא פרטים אישיים ופרטי תשלום לצורך תשלום ומשלוח המוצר.

3. לכל מוצר יוצג "דף מוצר" ובו פרטי המוצר ומחירו.

4. ChildWood רשאית מעת לעת לעדכן את דפי המוצר, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים אשר אזלו מן המלאי וכמו כן לשנות את מחיר המוצר.

5. לאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי תישלח ללקוח חשבונית על הקניה לכתובת דוא"ל שהלקוח העביר בעת ההזמנה.

6. במידה והעסקה לא אושרה הלקוח יקבל על כך הודעה. 

7. ניתן לבצע תשלום בכרטיסי האשראי: ויזה, מאסטר כארד, ישרכארט.

8. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.

 

אספקה:

1. אספקת המוצרים תיעשה ע"י חברת שילוח עצמאית ו/או דואר רשום ו/או אמצעי שילוח אחר. אספקת המוצרים תיעשה תוך תקופה שתיקבע על ידי ChildWood בעת ההזמנה ואלו יחולו ממועד אישור ChildWood לביצוע ההזמנה. מובהר כי זמני האספקה הינם זמנים משוערים, יתכנו שינויים בזמני האספקה. ChildWood אינה מתחייבת בשום צורה לזמני אספקה וכל עיכוב שחל שאינו בשליטתה אינו מחייב אותה. 

2. אספקת המוצרים כרוכה בתשלום ובאישור ההזמנה על ידי ChildWood  אלא אם צוין אחרת בעת תהליך ההזמנה והתשלום. במידה וההזמנה לא תאושר מכל סיבה שהיא והלקוח שילם בעבורה, יוחזר כספו של הלקוח בתוך 30 ימים מיום ההודעה על אי אישור ההזמנה.

3. עלות המשלוח תלויה בסוג המוצר שנקנה. מידע בדבר דמי המשלוח יועבר למזמין בעת ההזמנה וישולמו בנוסף לתשלום בגין המוצר.

4. מוצהר על ידי המזמין כי ידוע לו ששירות המשלוחים בעבור מוצרים הנמכרים באתר ChildWood הינו שירות חיצוני, על כן במידה והמוצר לא סופק על פי זמני האספקה המפורטים באתר, על הלקוח לידע את העסק באופן מידי על מנת שיוכל לערוך בירור בעניין. במקרה כזה, אין ChildWood חייבת בכל חיוב בגין איחור באספקה.

 

ביטולים:

1. הודעה בדבר ביטול הרכישה מכל סיבה שהיא ע"י הלקוח תהיה בהתאם להוראות פרק ג' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ובכפוף לכל דין.

2. ביטול הרכישה יעשה מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. בכל בקשה לביטול הרכישה לאחר שהמוצר כבר נשלח כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר לחברה על חשבונו ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, הוא באריזתו המקורית, אינו ניזוק ואינו פגום בצורה כלשהי.

3. ביטול עסקת רכישה זו כפופה להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (פרק עסקת מכר מרחוק) ובעת הביטול ישלם הלקוח דמי ביטול בגין כל מוצר שהוזמן בגובה 100 ₪ או 5%, לפי הנמוך. 

4. בעת ביטול רכישה ובמידה ו- ChildWood ביצעה הזמנה לשליחות עבור המוצר שהוזמן, כספו של הלקוח בעבור השליחות שהוזמנה לא יוחזר. 

5. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה והלקוח מחזיר את המוצר באמצעות שליחות חיצונית ו/או גורם אחר ואינו מחזיר את המוצר בעצמו, הוא מעניק ל- ChildWoodאת שיקול הדעת הבלעדי להכריע האם המוצר ניזוק ואם לאו. 

6. באם נפל פגם במוצר שהוחזר בעת הגעתו חזרה ל- ChildWood , הרי שהלקוח מקבל את קביעת ChildWood  לעניין זה ובמידה וישנו פגם, כספו של הלקוח לא יוחזר. 

7. ביטול הרכישה יתבצע באמצעות משלוח דואר לכתובת הדואר האלקטרוני של ChildWood .

 

שירות לקוחות:

1. לכל שאלה בכל נושא ניתן לפנות לכתובת דוא"ל של  shiry.goldstein@gmail.com

2. לא ניתן לבצע כל הזמנה דרך כתובת הדוא"ל של החברה, אלא אם נמסר למזמין אחרת באופן פרטני.

ChildWood מתחייבת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הלקוח ולא לעשות בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר ולצורכי שמירת קשר עם הלקוח.

ChildWood ומנהלי האתר אינם אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא אשר יגרם ללקוח אם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורם עוין.

משלוחים:

לאחר השלמת תהליך הרכישה והקליטה במערכת ולאחר שאושרה ע"י חברת כרטיסי האשראי, החבילה תישלח לכתובת שנרשמה בעת מילוי הפרטים באחת משתי הדרכים הבאות הניתנות לבחירה ע"י הלקוח.

דואר רשום – 25 ש"ח

זמן אספקה: עד 14 ימי עסקים כפוף לדואר ישראל.

דואר שליחים – 50 ש"ח

זמן אספקה: עד 5 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית.

יישובים בגבולות ומעבר ל "קו הירוק" ­ עד 7 ימי עסקים. 

סכום דמי המשלוח ע"פ בחירתך יופיעו בתום תהליך ההזמנה וייגבה בעת ביצוע התשלום עבורה.

החזרות

במידה ואינכם מעוניינים בפריט שקיבלתם, תוכלו להחזיר אותו אלינו ולקבל החזר כספי. 

לצורך החזרת הפריט, עליכם להשיב אותו אלינו חזרה עד 14 יום מיום קבלתו, ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש ושלא נפל בו שום פגם/נזק. כמו כן, האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין. 

פריטים המוגדרים כ sale / בהתאמה אישית ,אינם ניתנים להחזרה , אלא אם נמצא בהם פגם.

דמי ביטול עסקה יחויבו בעמלה של 5% או 100 ש״ח  מסך הרכישה (לפי הוראות חוק הגנת הצרכן) ויקוזזו דמי המשלוח מסכום הזיכוי.

לפני כל משלוח אנו עורכים בקרת איכות למוצרים שהוזמנו. אם בכל מקרה נפל פגם באחד המוצרים שנשלחו אליכם, צרו עמנו קשר ונתאם החלפת המוצר במידת הצורך.

 

ביטולים:

אנו מבינים שלפעמים תכניות משתנות ולכן אנחנו מאפשרים לבטל הזמנות (מתוך דף פרטי ההזמנה) תוך התחשבות בך, מזמין הפעילות וכן ביוצר הפעילות. מדיניות הביטולים שלנו פשוטה ביותר, ניתן לבטל הזמנה עד 48 שעות לפני מועד תחילת הפעילות ולקבל החזר מלא של סכום ההזמנה למעט עמלות ששולמו על ידי ChildWood (לחברות כרטיסי אשראי).

לא יהיה ניתן לקבל החזר בגין הזמנה במידה ובוטלה פחות מ-72 שעות לפני מועד תחילת הפעילות, אך ניתן להעביר את הזכאות לפעילות לחברים.

במידה והפעילות בוטלה על ידי יוצר הפעילות יזוכו מזמיני הפעילות במלוא סכום הזמנתם.

 

מדיניות ביטול וזיכוי לסדנאות/ רישום לקורס

  1. במקרה של ביטול השתתפות עד שבוע ימים לפני הסדנה יינתן החזר כספי בניכוי 25% דמי טיפול.

  2. במקרה ביטול של פחות משבוע ימים, לא יינתן החזר כספי. ניתן יהיה לקבוע תאריך חדש, בתאום מראש, ובהתאם לתוכנית הסדנאות המפורסמת באתר. ניתן להעביר את הזכאות לפעילות לחברים.

  3. במידה ונבצר ממך להגיע לסדנה, ניתן לבחון אפשרות חד פעמית של  דחיית הסדנה על בסיס מקום פנוי בלבד למועד אחר, על מנת לממש אפשרות זו יש לעדכן על דחיית הסדנה עד יממה לפני תחילתה.

  4. במידה והפעילות בוטלה על ידי יוצר הפעילות יזוכו מזמיני הפעילות במלוא סכום הזמנתם.

 

באם אינכם מרוצים מהשירות שניתן לכם על ידינו, חשוב שתדעו שאנו כאן בשבילכם לתמוך, לכוון ולעזור.

אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו, עם פרטי המקרה ונשמח לתת את המענה הנכון והמדויק ביותר במגוון האפשרויות שיש ברשותנו.

נשמח לעמוד לשירותכם,

ChildWood

bottom of page